Velká arkána - Kartarka-Olomouc

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Velká arkána

Velká arkána


Velká arkána se skládá z 22 karet a dalo by se říct že jsou to „trumfy“ Tarotu. Padne li nám při výkladu karta Velké arkány, neměli bychom ji brát na lehkou váhu.

Typologie člověka podle karty zrození Velké arkány


Blázen
Člověk u něhož máte neustále pocit že se nachází na okraji propasti a jednou nohou již má vykročeno do vzduchoprázdna. Díky svému štěstí však nikdy neskončí na dně. Ve výkladu může znamenat nekonvenční rozhodnutí.

1 Mág
Velmi silná osobnost se sklonem řídit okolí a vést lidi. Nesnažte se mu oponovat, jinak budete uvrženi v nemilost. Mág ukazuje, jak mocným nástrojem může být vědomí.

2 Velekněžka
citlivá,  osoba jejíž životní náplní je obětovat se a touha starat se o druhé. Velice empatická bytost. Ve výkladu je Velekněžka kartou pochopení a moudrosti.

3 Císařovna
osobnost se silnými mateřskými pudy, snaží se ochránit ty, co miluje od zlého za každou cenu. Ve výkladu může znamenat manželství, mateřství, stvoření něčeho
nového, krásného.

4 Císař
osobnost taktéž velmi silná, touha řídit okolí se však na rozdíl od mága omezuje pouze na rodinu a blízký okruh osob. Výborný otec nebo matka se smyslem pro udržování rodinného krbu. Ve výkladu může znamenat, pomoc, ochranu od blízkých.

5 Velekněz
- přemýšlivý člověk přesvědčený že jen jeho pravda je ta jediná a že díky němu ostatní dojdou spásy. Člověk uvězněn ve vlastních představách. Ve výkladu varování před manipulací. Také nabádání ke změně uvažování.

6 Milenci
Citlivý člověk, který se rychle zamiluje a rychle nadchne pro věc. Stejně rychle ho však nadšení přechází a vrhá se bezhlavě do dalšího… Má rád změnu. Ve výkladu zamilování, přitažlivost.

7 Vůz
Osoba svádící celý život boj sama se sebou. Nemůže si vybrat kterou cestou jít, na kterou stranu se přiklonit. Potřebuje citlivé vedení nebo postrčení a pak je v životě spokojena. Ve výkladu symbol vnitřní rozpolcenosti.

8 Síla
Krk, který otáčí hlavou. Ten, který vede, ale ostatní nepoznají, že jsou vedeni. Výborný diplomat. Ve výkladu překonání překážek mírnou cestou.

9 Poustevník
člověk po celý život toužící se zdokonalovat, hledat cestu, studovat. Neustále na sobě pracuje, ale to ho někdy vede k přílišné uzavřenosti a izolovanosti od okolí. Málokdo ví, o čem vlastně přemýšlí. Ve výkladu únik před realitou.

10 Kolo štěstí
člověk, jehož život je živelně řízen osudem. Ať si naplánuje cokoli, nezáleží většinou na něm, zda se jeho plány vyplní. Většinou má buď obrovské štěstí, nebo velikou smůlu. Nic mezi tím. Ve výkladu neočekávaný vývoj událostí.

11 Spravedlnost
-  Lidé narozeni v této kartě jsou velice citliví k bezpráví a nespravedlnosti. Stále přemítají PROČ se dějí právě takové věci jaké se dějí a často si negativní věci kladou za vinu. Ve výkladu zadostiučinění.

12 Viselec
Životním krédem viselce je : „ Zítra je také den“ Tak trochu flegmatici užívající si „zaslouženého“ odpočinku J Ve výkladu ztráta malého pro něco většího.

13 Smrt
Přímý moudrý člověk otevřený novým věcem. Někdy je tak SPRÁVNÝ, až tím svému okolí leze na nervy. Ve výkladu: smrt starému, špatnému, život novému lepšímu.

14 Mírnost
Lehce ovlivnitelný člověk s povahou anděla. Čistá neposkvrněná duše. Teda pokud se nedostane do spárů našeptávače. Ve výkladu karta značící průtah současných problémů.  

15 Ďábel
Člověk snadno podléhající sedmi lidským hříchům. Lidé kteří si nedokáži nic odepřít a požitkářsky užívají všech radostí života. Jejich vášeň se však brzy může proměnit v  závislost. Ve výkladu špatné rozhodnutí, zneužití slabší povahy..

16 Věž
Ty, kdo jsou zrozeni ve znamení věže, provázejí celý život těžkosti. Mají pocit, že sotva něco začnou, již to končí, aniž by to mohli dotáhnout do konce. Ve výkladu značí destrukci.

17 Hvězda
Mírný láskyplný člověk rozdávající radost a štěstí. Ve výkladu nabádá k meditaci a sebezdokonalování.

18 Luna
Člověk s temnou duší. Neustálý pesimista hledající překážky i tam kde nejsou. Ve výkladu blížící se těžkosti, věci, které se zdály být jasné překrývá stín nejasností.

19 Slunce
Neohrožená osobnost která svým pozitivním přístupem a náhledem na svět dokáže prozářit celé své okolí. Ve výkladu štěstí a spokojenost nehledě na to, zda leží hlavou nahoru nebo dolů.

20 Soud
Podobně jako jidé ve spravedlnosti značí velká cit člověka pro bezpráví. Ve výkladu značí přijetí poslední rozhodnutí a blížící se rozuzlení problému.

21 Svět
Těmto lidem leží celý svět u nohou. Většinou nezůstávají dlouho doma, ale brzy vylétávají z rodinného hnízda hledat své vlastní štěstí. Ve výkladu úspěch, uskutečnění cílů. 
SEO
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky